Kommunens arkiv

Kommunarkivet

I Falköpings kommunarkiv finns arkiven från nuvarande nämnder och styrelser samt äldre handlingar från kommunens gamla nämnder och styrelser. Här förvaras också arkiven från gamla kommuner som upphört omkring Falköping.

Översikt av gamla kommuner som upphört.PDF

Översikt av gamla socknar och härader i Falköpings komunPDF

Arkivhandlingarna är tillgängliga för alla. För forskning i sociala handlingar finns vissa begränsningar, då sekretesslagen kräver skydd för enskilds personliga förhållanden i sjuttio år.

Kontakt med kommunarkivet

Ring eller skicka e-post före besök. Se kontakt nedan.
Kommunarkivet finns i Stadshuset på plan 1.

Beställ betygskopior

Beställ betygskopior från gymnasie- och grundskolorna genom att fylla i formuläret:
Beställ betygskopioröppnas i nytt fönster