Allmän handling och kommunens arkiv

Kommunstyrelsens postlista

Lista över inkomna handlingar till kommunstyrelsens diarium publiceras dagligen på kommunstyrelsens postlista.
För mer information om övriga handlingar kontakta kommunstyrelsens kansli.

Alla nämnder har egna diarium där allmänna handlingarna registreras.Ta kontakt med respektive nämnd för mer information.

Läs mer om allmänna handlingar och offentlighet och sekretess

Protokoll och kallelser

Läs protokoll och kallelser med handlingar till kommunens sammanträden direkt på webben.
Möten, handlingar och protokoll

Beställ betygskopior

Beställ betygskopior från gymnasie- och grundskolorna genom att fylla i formuläret:
Beställ betygskopioröppnas i nytt fönster

Kommunarkivet

I Falköpings kommunarkiv finns arkiven från nuvarande nämnder och styrelser samt äldre handlingar från kommunens gamla nämnder och styrelser. Här förvaras också arkiven från gamla kommuner som upphört omkring Falköping.
Arkivhandlingarna är tillgängliga för alla. För forskning i sociala handlingar finns vissa begränsningar, då sekretesslagen kräver skydd för enskilds personliga förhållanden i sjuttio år.

Öppettider kommunarkivet

Måndag-fredag klockan 9-12 och 13-16
Ring eller skicka e-post före besök. Se kontakt nedan.
Kommunarkivet finns i Stadshuset på plan 1.