Rätt kanal för rätt hantering

Tyck om Falköping är redskapet för dig som har synpunkter på något som rör kommunen och den kommunala verksamheten. Var gärna så detaljerad som möjligt när du beskriver ditt ärende.

För frågor av mer allmän och mer omfattande karaktär rekommenderar vi andra vägar. En är att ta direktkontakt med berörd politiker eller tjänsteperson.

En tredje är en direktkontakt med ett specifikt politiskt parti. Läs om politiska partier i kommunfullmäktige.

Enkelt att lämna synpunkter — olika alternativ


Brev/Svarskort

Skriv ned din synpunkt i broschyren Tyck om Falköping och posta till oss. Portot är redan betalt. Ladda ned härPDF


Webbplatsen

Fyll i din synpunkt i webbformuläret.


Telefon

Ring till receptionen. Telefon 0515-88 50 00, öppen mån-fre kl. 7.30-16.30


Kommunens personal

Lämna din synpunkt direkt till kommunens medarbetare, som ansvarar för att din synpunkt registreras.