Avfall och återvinning

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för att ditt hushållsavfall hämtas och tas omhand. Kostnaden för all avfallshantering är avgiftsfinansierad.

AÖS ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfallet i Falköping. Information om sophanteringen finns på AÖS hemsidalänk till annan webbplats.

Avfall från företag och verksamheter

Falköpings kommun hyr ut plats på avfallsanläggningen på Mossvägen i Falköping till en privat aktör, PR Slamsugninglänk till annan webbplats. PR Slamsugning bestämmer taxan för verksamhetsavfall.

Tömning av sopkärl/sophämtning

Som fastighetsägare är du ansvarig för det avfall som uppstår på din fastighet. Det innebär att du måste ha ett abonnemang och betala avgifter. Det innebär även att du och dina hyresgäster måste följa de föreskrifter som finns.länk till annan webbplats

Nästan allt avfall kan återvinnas och bli nya produkter. Endast en liten del av avfallet som samlas in måste deponeras, det vill säga läggas på soptippen.

Återvinningscentraler i kommunen

Återvinningscentralen ÅVC vid Falevi

Återvinningscentralen i Floby

Återvinningscentralen i Stenstorp

Övriga återvinningsstationer

Det finns flera återvinningsstationer runt om i kommunen. De är obemannade och öppna dygnet runt. Här kan du lämna sorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas. Du kan också lämna tidningar och små batterier. Du hittar dem på Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplatslänk till annan webbplats.

Om återvinningsstationen är nedskräpad eller containrarna behöver tömmas, kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingenlänk till annan webbplats. Deras telefonnummer är 0200-88 03 11.

Regler för avfallshantering finns i renhållningsordningen och avfallsplanen som finns att läsa på AÖS webbplatslänk till annan webbplats. Renhållningsordningen innehåller föreskrifter samt anvisningar för sortering och hämtning av hushållsavfall.