Näringsliv

Näringslivet i Falköpings kommun har ett aktivt nätverk och visar en stor bredd. Företagsklimatet i kommunen är det bästa sedan 2002 enligt rankinglista från Svenskt Näringsliv. Här finns Kinnarps Interiör, en av Europas största möbeltillverkare för kontor, skola, vård och omsorg. Fredahl och Fonus tillverkar 75 procent av alla Sveriges likkistor.

Inom fordon, telekom och den mekaniska industrin finns kända varumärken som Automotive Components i Floby, LEAX Skaraborg och Parker Hannifin. Det senaste tillskottet inom kommuni­kationssektorn är Skaraborg Logistic Center. Terminalen hanterar styckegods, virke och containers. I nära samarbete med Göteborgs hamn utvecklas en kombiterminal i inlandet, där det finns direkt länk med regelbundna godsleveranser från hamnen via järnväg.

Företagsklimatet i Falköping

I den senaste mätningen presenterade Svenskt Näringsliv sin rankinglista som visar företags­klimatet i landets kommuner. Falköping hamnar på en hedrande 95:e plats bland Sveriges 290 kommuner. Det innebär 30 placeringar bättre än föregående mätning och att Falköping gör sitt bästa resultat sedan mätningarna startade år 2002!

Ett bra företagsklimat ger företag möjlighet att starta, växa och anställa vilket är en förutsättning för att utveckla tillväxt och välfärd. I grunden handlar vårt uppdrag om att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom att upprätthålla och utveckla goda relationer samt att vara tillgängliga och lyhörda. Vi arbetar för ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet.

Företag på landsbygden

Andelen anställda inom jordbruket är hög i Falköping jämfört med landet i övrigt. Under senare år har antalet företag med bas på landsbygden ökat, främst inom livsmedelsbranschen och besöks­näringen. Det finns även många serviceföretag som, tack vare IT-utvecklingen, inte längre är lika beroende av närheten till sina kunder. Ett antal tillverkningsföretag är etablerade i de mindre tätorterna sedan lång tid tillbaka.

Näringslivsfilm