Anhöriga och frivilligt arbete

Här finns information till dig som anhörig och till dig som vill bli frivillig medhjälpare.

Stöd till anhörig

Stödjer du eller lever med en familjemedlem eller vän, gammal eller ung som på grund av sjukdom, ålder, funktions­nedsättning eller missbruk behöver din hjälp? Anhörigstödet syftar till att, utifrån dina behov som anhörig, underlätta din situation. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Läs mer om vad kommunen kan erbjuda för stöd till dig som anhörig

Råd och stöd om demenssjukdom

Vårdar du eller stödjer du en närstående som har ett sviktande minne eller en demenssjukdom? I kommunen finns en demenssjuksköterska som kan ge dig stöd, råd och vägledning.

Läs mer om vad kommunen kan erbjuda för stöd till dig som anhörig

Frivilliga

Är du intresserad av frivilligarbete och känner att du har tid och ork över för att göra en insats för en medmänniska? Då är du välkommen att höra av dig till vår frivilligverksamhet som förmedlar frivilliga insatser till personer som är i behov av social gemenskap.

Läs mer om kommunens frivilligverksamhet