Kommunal hälso- och sjukvård

Vid behov av hälso- och sjukvård kontaktar du din vårdcentral eller sjukhusmottagning. I vissa fall har kommunen ansvar för hälso- och sjukvården.

Kommunen har ansvar för personer som:

  • bor i särskilt boende
  • vistas i biståndsbedömd dagverksamhet/daglig verksamhet
  • har beslut om kommunal hälso- och sjukvård i hemmet

I kommunen bedrivs hälso- och sjukvård av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Många av hälso-och sjukvårdsuppgifterna utförs av delegerad omvårdnadspersonal. Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

Ansvarig för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs på ett säkert sätt och med god kvalitet är medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. Läs mer om MAS här.

Vem kan få kommunal hälso- och sjukvård?

Om du har ett varaktigt och frekvent behov av hälso- och sjukvård i hemmet kan läkare eller annan personal på vårdcentral eller sjukhus kalla till planering enligt särskild rutin. Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut gör då en bedömning av ditt behov och beslutar om du behöver kommunal hälso- och sjukvård.

Om du får kommunal hälso- och sjukvård

Om du får kommunal hälso- och sjukvård planeras insatserna tillsammans med dig. Vi vill att du och dina närstående ska vara delaktiga i din vård. Målet är att du ska ha en god livskvalitet och kunna fortsätta leva ett självständigt liv. Läs mer om sjuksköterskeenheten och rehabenheten i kommunen här.

När du har fått kommunal hälso- och sjukvård upprättas en patientjournal för dig. Läs mer om Patientjournal här.

All hälso- och sjukvårdspersonal i kommunen har tystnadsplikt.

Om du inte längre är i behov av kommunal hälso- och sjukvård

När du inte längre bedöms vara i behov av kommunal hälso- och sjukvård avslutas den och fortsatt vård sker på vårdcentral eller sjukhusmottagning. Om du får förnyat behov av kommunal hälso- och sjukvård kontaktar du åter din vårdcentral eller sjukhusmottagning.

Vad kostar det?

Avgiften för kommunal hälso- och sjukvård betalas månadsvis. Avgiften ingår i maxtaxesystemet. Läs mer om avgifter.