21 juni 2021
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Elda utomhus

Var alltid försiktig när du eldar utomhus. Om du tänder en eld ansvarar du också för att den blir släckt. Kolla alltid brandriskprognosen innan du eldar.

Bränner du trädgårdsavfall eller eldar och grillar i naturen finns det risk för brandspridning. Gnistor far lätt iväg och kan antända skogsmark eller torrt gräs.

Eldning av ris.

Eldningsförbud på grund av brandrisk? - Ring oss

Innan du eldar bör du kontrollera att det inte råder eldningsförbud på grund av brandrisk. Du kan gå in på SMHIlänk till annan webbplats och kontrollera aktuell brandriskprognos.

Råd till dig som ska elda

 • Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt
 • Ha alltid uppsikt över elden
 • Undvik att elda när det blåser
 • För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tillluftsöppning. Det minskar risken för spridning av brand och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor
 • Du måste noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen
 • Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning
 • Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är rent olämpliga att placera i elden inte minst av miljöhänsyn
 • Tänk på omgivningen. När du eldar trädgårdsavfall blir det mycket rök. Prata gärna med dina grannar innan du tänder på, så att röken inte irriterar dem.
 • Eldning inom tätbebyggt område är inte tillåtet. Det regleras av Miljö och Hälsa.

Om du eldar i naturen

Ha tillgång till släckutrustning i form av vattenslang eller ruskor och ett par hinkar vatten. Om du tänt en eld ute i naturen, måste du också släcka elden ordentligt.

Släck elden så här:

 • Låt först elden brinna ut helt och hållet.
 • Släck sedan ordentligt med riktigt med vatten och rör om så att glöden slocknar.
 • Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.
 • Vattna rikligt på resterna av askan runt platsen. En liten spade och ett kärl kan vara bra att ha med till platsen.

Ta med en telefon så att du kan larma vid behov, SOS Alarm 112.

Brand ute

Hur du ska agera beror på storleken på branden och vad det är som brinner. Som vanligt är det Rädda - Varna - Larma - Släck som gäller.

 • Försök att uppskatta hur stort område som brinner och om det finns spridningsrisk.
 • Om det är möjligt, försök att själv eller med hjälp av någon släcka branden. Ta hjälp av det som finns i närheten. Till exempel en hink med vatten.

Kontakt