12 april 2022
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Brandrisk i fjolårsgräs

Risken för brand i fjolårsgräs ökar under våren, dels för att det blir torrare i markerna men också för att vi börjar elda mer utomhus.

Gräsbrand

Se till att ha koll på vad som gäller i din kommun vad gäller brandriskprognoser och brandriskkartor innan du börjar elda utomhus. Se till att alltid ha vatten nära till hands när du eldar, oavsett säsong.

Under eftermiddagarna är brandrisken som störst då gräset har hunnit torka under dagen. Det gäller att vara försiktig och medveten om riskerna med att elda utomhus då vind snabbt kan få brandförlopp att eskalera. Våren har en tendens att bjuda på hastiga väderomslag, det kan ena dagen vara strålande sol och vindstilla medan det nästa dag kan vara kraftig vind och kanske till och med snö.