27 oktober 2023
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Det är viktigt att synas i trafiken!

Genom att bära reflexer syns du bättre i trafiken och risken för att råka ut för en olycka minskar.

Reflex

En bra reflex syns i mörker eller under dåliga siktförhållanden när den träffas av ljuset från en strålkastare på en bil. Det beror på att reflexerna återkastar det starka skenet från strålkastaren.

Om du har mörka kläder upptäcker en bil med halvljus dig på 20-30 meters avstånd och om du har ljusa kläder syns du från 60 meter. Om du bär reflex ser bilen dig redan på 125 meters avstånd. Observera att du syns ännu sämre på vintern och vid vått väglag. Dessutom blir bilens bromssträcka längre, ofta 2-4 gånger längre än vid normalt väglag. När du har reflex finns det en chans för bilföraren att se dig och hinna väja eller bromsa in i tid.

Tänk på att en reflex inte fungerar i all evighet, den behöver ibland bytas ut. Ha som vana att varje år se över dina reflexer.

Så kontrollerar du om reflexen fungerar:

  • Häng upp den gamla reflexen och en ny reflex i ögonhöjd i ett mörkt rum.
  • Lys på reflexerna med en ficklampa från cirka fyra meters avstånd.
  • Om den gamla refexen syns betydligt sämre än den nya, då är det dags att byta ut den.