27 oktober 2023
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Mysigt med levande ljus?

Kvarglömda ljus är en vanlig orsak till bostadsbränder. Lämna därför aldrig levande ljus utan uppsikt!

Stearinljus som brinner.

Checklista

  • Placera ljuset säkert, där ingen gardin eller något annat brännbart kan nå det.
  • För många ljus tillsammans kan påverka varandra och flamma upp.
  • Lämna aldrig tända ljus. De kan antända gardiner, ljusdekorationer, bordsskivor och annat.
  • När du blåser ut ljuset, kan delar av veken lossna. Håll handen bakom lågan när du blåser.
  • Låt inte barn och ungdomar hantera ljus på egen hand.
  • Husdjur ska helst inte vara i ett rum med tända ljus.
  • Blås aldrig ut värmeljus hårt ovanifrån. Hett stearin eller paraffin kan antändas och bilda en mindre explosion och du kan bränna dig eller starta en brand. Det är säkrare att försiktigt blåsa ut värmeljus från sidan eller med en ljussläckare.