Storm

Fällda träd i skogen efter storm 

Stormar kan leda till att du måste klara dig en kortare eller längre period utan vare sig el eller vatten. Stormar kan också förstöra ditt hus eller annan egendom.

Vid storm behöver du ta in eller surra fast lösa föremål på uteplatser och balkonger. Se också över byggnadsställningar och andra tillfälliga konstruktioner.

Läs mer om hur du klarar dig utan vatten eller el, och vad du behöver ha hemma för att vara förberedd.