Publicerad: 2019-03-13

Samhällskydd mellersta Skaraborg bygger ut och bygger om

sms utbyggnad

Lokalerna på Midfalegatan där Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, ambulansen och park och gata har sin verksamhet växer. Om- och utbyggnaden har kommit en bra bit på väg och beräknas stå klart i december i år.

När utbyggnaden står klar kommer verksamheten ha en helt ny lektionssal för utbildning, 10 nya kontorsplatser för SMS-personal, en ny entré och en helt egen avdelning för ambulansorganisationen. Samtidigt pågår ombyggnation av befintliga lokaler för att passa verksamheten bättre med nya omklädningsrum, uppdatering av ventilation- och elsystem och uppfräschning av grönytor.

Under tiden som arbetet pågår kan det vara lite krångligare att hitta parkering. Det finns fyra besöksplatser för kortare besök framför huvudentrén och en större parkering på grusplanen framför vagnhallen och en vid Högstenagatan på andra sidan Midfalegatan.