Publicerad: 2019-04-16

Våreldning och påskeldar - tänk på detta!

Ska du vårelda eller tända en påskeld rekommenderar vi att du anmäler det till oss på Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Tänk också på att du måste ha tillstånd från markägaren då du ska elda och att du har ansvaret för att elden släcks på ett säkert sätt.

eld bild

Innan du eldar ska du kontrollera att det inte råder eldningsförbud på grund av brandrisk där du befinner dig!

Tänk på

  • Placera elden långt ifrån byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.
  • Elda aldrig om det blåser mycket.
  • Tänder du en eld har du ansvaret för att den blir släckt.
  • Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.
  • Det är inte tillåtet att elda miljöfarligt material som exempelvis bildäck och plast och andra brandfarliga varor.

Aktuell brandriskprognos

SMHI brandriskprognoslänk till annan webbplats

Ladda ner appen "Brandrisk Ute"

Du kan också ringa vår telefonsvarare 0515-129 00 för besked om eldningsförbud.

Anmäla eldning

Kontakta Kommunernas samordningscentral på telefon 0515-88 58 80.

Läs mer om eldning utomhus