112 och andra nödnummer

Utryckningsfordon med blåljus

I Sverige finns några viktiga telefonnummer som alla bör känna till. De har alla ett eget syfte beroende på vilken situation du befinner dig i. Tänk på att alltid ringa 112 vid fara för liv, egendom och miljö.

112 - Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
114 14 - Polisens nummer vid icke-akuta händelser
1177 - Sjukvårdsrådgivning
113 13 - Informationsnummer vid olyckor och kriser

Att ringa 112

Ring 112 om du eller någon annan i din närhet är skadad i en olycka eller plötsligt faller ihop eller om det är en brand eller någon annan nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, räddningstjänst, polis osv.

112 är ett särskilt nödnummer som du kan ringa från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal kommer att besvaras av en SOS-operatör på en av SOS-centralerna som kommer att sända den hjälp som är nödvändig.

När ditt samtal är besvarat kommer SOS-operatören att ställa följande frågor:

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?
  • Vad ringer du från för nummer?
  • Är någon skadad eller i fara?

Läs mer om att ringa 112 härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster