Transporter och logistik

Fortsatt höga krav på snabba och effektiva transporter, samt behov av större miljöhänsyn är naturliga förutsättningar för kommunens arbete med logistik. Vi måste fortsätta att stimulera en utveckling av nya transportlösningar och transportinfrastruktur.

Skaraborg Logistic Center

Den konkreta satsningen på en ny kombiterminal/railport är mycket betydelsefull för Falköpings utveckling. En kraftfull satsning på kombinerade transportlösningar genererar i förlängningen nya arbetstillfällen inom logistikområdet (tjäntesektorn). Kopplat till detta krävs också satsningar på olika kompetenshöjande insatser.

Förbigångsspår Falköping

För att kunna skapa bra förutsättningar för ökad trafik på Västra stambanan, sträckan Göteborg-Skövde, har ett antal åtgärder för att höja kapaciteten tittats på. Förbigångsspår Falköping är en av dessa. Kompletterande av ett förbigångsspår i vardera riktningen utanför huvudspåret på en begränsad sträcka.

Tidplan

Upphandling av entreprenör beräknas ske 2018. Planerad byggtid 2019 - 2020. Läs mer på trafikverket.se/forbigangsspar-Falkopinglänk till annan webbplats