Elevhälsa, skolhälsovård

  • Specialpedagogiskt Centrum, ansvarar för tvärprofessionella insatser till barn och elever i svårigheter eller i behov av särskilt stöd inom Falköpings kommun

Fakta, elevhälsa

  • Ska vara förebyggande och hälsofrämjande.
  • Ska ge eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog samt specialpedagogiska insatser.
  • Ska erbjuda varje elev hälsobesök med hälsokontroller. I grundskolan ska minst tre sådana besök erbjudas.
  • Ska bidra till att skapa skolmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
  • Kraven gäller förskoleklass, grundskola och gymnasieskola.