Servicemeddelanden

Här finns aktuell information om viktiga händelser som vattenläckor, särskilda öppettider, vägarbeten och snöröjning.


 • Missfärgat vatten i Kättilstorp

  Det har kommit in klagomål om missfärgat vatten i Kättilstorp under veckan. Personal från VA-avdelningen är på plats och spolar samt utreder orsaken. Har ni problem med missfärgat vatten, kontakta gär...

 • Höstmarknaden inställd

  Höstmarknaden torsdag 7 oktober är inställd. Beslutet att ställa in höstmarknaden togs utifrån de rekommendationer som fortfarande råder för att begränsa smittspridning. Beskedet om att restriktionern...

 • Coronaviruset covid-19 - samlad information från kommunen

  Falköpings kommun följer utvecklingen för coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

 • Del av Hästbacken avstängd, parkering istället möjlig på Prästgårdsgärde

  Kommunen kommer att bygga om korsningen Trädgårdsgatan, Fogdegatan och Petter Ryttnings väg för att öka trafiksäkerheten för våra oskyddade trafikanter. I samband med detta behöver delar av 24-timmars...

 • Coronavirus: Kommunövergripande information

  Informationen uppdaterades: 6 juli 2021 Falköpings kommun följer utvecklingen för coronaviruset covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förstärker insatserna vid behov.

 • Coronavirus: Information förskola, skola, utbildning

  Falköpings kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Här kan du läsa om hur de påverkar förskolor, skolor och vuxenutbildning i kommunen.

 • Coronavirus: Information kultur och fritid

  Falköpings kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Här kan du läsa om hur de påverkar verksamheter inom kultur och fritid.

 • Coronavirus: Information vård och omsorg

  Falköpings kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter. Här kan du läsa om hur de påverkar äldreboenden och aktiviteter för seniorer i kommunen.

 • Coronavirus: Information till företagare

  Falköpings kommun har beslutat om ett flertal åtgärder för att stödja det lokala näringslivet. Näringslivsavdelningen har ökad beredskap, och följer regeringens krisåtgärder, för att underlätta för fö...