Våld i nära relationer

Är du själv, eller någon i din närhet, utsatt för våld? Det är en situation som kan vara svår att ta sig ur själv. Våld i nära relationer kan drabba vem som helst oavsett ålder, kön, nationalitet eller sexuell läggning.

Våld i nära relation inkluderar alla typer av våld mellan närstående och gäller både i heterosexuella och samkönade relationer, samt mellan syskon och inom andra familje- och släktrelationer. Det inkluderar unga som gamla människor.

Vad är våld?

Nedan finns exempel på olika typer av våld.

 • Fysiskt våld
  Att bli knuffad, fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.
 • Psykiskt våld
  Kränkningar som med ord eller handling riktas mot en person.
 • Materiellt våld
  Den som utsätter dig för våld slår sönder väggar, dörrar eller förstör ägodelar, särskilt sådana som är av betydelse.
 • Sexuellt våld
  Att utföra sexuella handlingar mot sin vilja, eller tvingas till sex. Kan även vara att någon smeker dig mot din vilja.
 • Ekonomiskt våld
  När man inte får bestämma över och ha tillgång till sin ekonomi. Det kan också handla om att tvingas ta lån eller att tvingas medverka i olagliga gärningar som avser ekonomi.
 • Latent våld
  Att hela tiden vara orolig och spänd, när man väntar på nästa våldshandling.
 • Försummelse
  Människor som är beroende av någon annan för daglig vård och omsorg, och exempelvis inte får medicin eller näringsrik mat. Du kan också vägras toalettbesök, uppstigning ur sängen eller påklädning. Den kan även vara så att du hindras från att använda hjälpmedel i din vardag, såsom rullstol eller käpp.
 • Hedersrelaterat våld
  Om du upplever att du inte får bestämma själv över din framtid och ditt liv, vem du ska vara tillsammans med, gifta dig med eller om du känner dig övervakad och kontrollerad av din familj och släktingar, kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer om hedersrelaterat våld.

Vilken hjälp kan du få?

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret att ge stöd och hjälp till dig som bor i Falköpings kommun och är utsatt för våld. Det kostar ingenting. Du behöver inte säga ditt namn om du inte vill. Alla har tystnadsplikt eller tystnadslöfte.

Du kan:

 • Ringa och be om råd
 • Ansöka om skyddat boende i en akut situation
 • Ansöka om samtalsstöd och/eller socialt stöd
 • Ansöka om ekonomisk hjälp
 • Ansöka om stöd i att finna en annan bostad
 • Få hjälp vid frågor om skilsmässa
 • Få hjälp vid frågor om vårdnad och umgänge om barn
 • Få hjälp att ta nödvändiga kontakter, såsom med andra myndigheter

Du kan också få kostnadsfri hjälp från:

 • Polisen -  Få hjälp att göra en polisanmälan och att ansöka om besöksförbud.
 • Vårdcentralen - Samtalsstöd (kurator eller sjuksköterska), få fysiska skador dokumenterade.
 • Utväg Skaraborg - Samtalsstöd (enskilt eller i grupp).
 • Kvinnohuset och Kvinnojouren Tranan - Samtalsstöd, skyddat boende.
 • Brottsofferjouren - Samtalsstöd, stöd att göra polisanmälan, kontakta myndigheter, få vetskap om ersättningar du kan kräva eller få stöd vid rättegång.

Blir du utsatt för våld?

Kontakta samordnare för relationsvåld via socialtjänstens reception på telefonnummer 0515-88 53 20. Om du är under 18 år, be att få tala med en handläggare i barngruppen. Socialjouren kan även nås via SOS-alarm övrig tid på dygnet. Läs mer om hur du når socialjouren.