25 april 2024
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Elda inte trädgårdsavfall

Sedan den 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen som innebär att trädgårdsavfall ska lämnas till återvinningscentralen eller komposteras.

Tidigare var det, i vissa fall, tillåtet att elda trädgårdsavfall på den egna tomten men det är det inte längre. Du kan ta hand om ditt trädgårdsavfall på flera sätt. Antingen så komposterar du avfallet i din trädgård eller så lämnar du det till återvinningscentralen.

Läs mer. Länk till annan webbplats.