Vid olyckor

När en olycka nträffar är det viktigt att veta vad du själv kan göra innan räddningstjänst eller ambulans hunnit fram. Ett snabbt agerande kan rädda liv och skador kan begränsas eller till och med undvikas helt.

112 och andra nödnummer

I Sverige finns några viktiga telefonnummer som alla bör känna till. De har alla ett eget syfte beroende på vilken situation du befinner dig i. Tänk på att alltid ringa 112 vid fara för liv, egendom och miljö.

 • 112 - Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö
 • 114 14 - Polisens nummer vid icke-akuta händelser
 • 1177 - Sjukvårdsrådgivning
 • 113 13 - Informationsnummer vid olyckor och kriser

Man kan också ladda ner SOS:s app som heter SOS Alarm. Från den kan du också ringa 112. Fördelen med det är att larmoperatören kan se din exakta position till skillnad från ett vanligt samtal där de enbart ser vilket område du befinner dig i.

Att ringa 112

Ring 112 om någon är skadad i en olycka, om någon plötsligt faller ihop, om det är en brand eller någon annan nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, räddningstjänst, polis osv.

112 är ett särskilt nödnummer som du kan ringa från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal kommer att besvaras av en SOS-operatör på en av SOS-centralerna som kommer att sända den hjälp som är nödvändig.

När ditt samtal är besvarat kommer SOS-operatören att ställa följande frågor:

 • Vad har hänt?
 • Var har det hänt?
 • Vad ringer du från för nummer?
 • Är någon skadad eller i fara?

Läs mer om att ringa 112 här Länk till annan webbplats.

Brand

Här berättar vi mer om vad du kan göra om det börjar brinna, om du känner röklukt eller hör en brandvarnare.

 • Rädda: Om det börjar brinna så är det allra viktigaste att rädda dig själv och andra som är i fara. Den säkraste utrymningen sker krypandes på golvet eftersom den giftiga brandröken stiger uppåt. Stäng alla dörrar på vägen ut för att förhindra att branden och röken sprider sig.
 • Varna: Varna andra i närheten, så att även de kan sätta sig i säkerhet.
 • Larma: Larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på telefonnumret 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt. Läs mer om att ringa 112 här. Länk till annan webbplats.
 • Släck: Försök att släcka elden. Tänk på att inte riskera din egen säkerhet och hälsa. Om du inte kan släcka, stäng in elden. Det fördröjer brandförloppet.

Brand i kläder

Brand i kläder är livsfarligt och det gäller att agera snabbt.

 • Om det brinner i dina egna kläder ska du lägga dig ner, rulla runt och på så sätt försöka kväva elden.
 • Brinner det i någon annans kläder ska du lägga ner personen och kväva branden med vatten, en filt eller exempelvis en rock.
 • Börja alltid vid huvudet och arbeta neråt.

Röklukt

Om du känner röklukt och misstänker att det brinner, ring alltid 112.

 • Försök att lokalisera varifrån lukten kommer.
 • Går det att känna vad det är som luktar? Är det matlagning, bränd elektronik, armaturer... Kan lukten komma utifrån?
 • Utgå från din egen säkerhet. Larma och möt upp räddningspersonal för att visa vägen.

Om du hör en brandvarnare tjuta

Ett snabbt agerande kan rädda liv. Misstänker du att det brinner, ring 112.

 • När började det tjuta? Går det att höra varifrån larmet kommer?
 • Försök få kontakt med de som vistas i bostaden. Banka på dörren.
 • Känner du röklukt? Syns eller hörs det något annat?
 • Hur ser det ut utifrån?
 • Finns det ett namn på dörren kan du prova att söka upp telefonnumret och ringa personen.

Brand i kamin eller skorsten

En okontrollerad brand i en kamin eller skorsten kan orsaka stora skador på byggnaden. Det är viktigt med ett snabbt agerande för att undvika skador i konstruktionen. Ring 112 för att larma.

Om det börjar läcka in rök i bostaden beror det ofta på att rökkanalen är blockerad.

 • Stäng till lufttillförseln så att elden självslocknar
 • Kontrollera om möjligt skorstenen för att se om det är ett fågelbo eller liknande som sätter stopp.
 • Ring din lokala sotare för kontroll innan du eldar igen.

Om det börjar brinna okontrollerat i rökkanalen

Om det har samlats mycket tjära i rökkanalen kan tjäran börja brinna och du får en kraftig brand i skorstenen, en så kallad soteld. Då hörs ett dovt dån och om branden fortsätter kan explosioner uppstå och kanalen spricka.

 • Stäng lufttillförseln så att elden inte får mer syre.
 • Om du har tillgång till sotningsutrustning (kätting med tyngd) kan du ta dig upp på taket och rensa skorstenspipan från tjära.
 • Tjära och brännbart material kan sen rakas ut ur kaminen. Tänk på att det är mycket varmt, använd ett obrännbart kärl.
 • Ring din lokala sotare för kontroll så att rökkanalen är ordentligt rensad.
 • Tänk på att aldrig äventyra din egen säkerhet.

Drunkning

Om du upptäcker någon som håller på att drunkna, larma 112 och se om det finns någon räddningsutrustning du kan använda för att hjälpa den nödställde.

När någon drunknar på film viftar de ofta med armarna över huvudet och skriker på hjälp. Verklighetens drunkningsolyckor ser helt annorlunda ut.

Den som håller på att drunkna har ingen luft över för att skrika, all luft behövs för att andas. Den drunknande har heller inte kraft att lyfta armarna över huvudet för att vifta, armkraften behövs för att ”klättra i vattnet” och för att få munnen ovanför vattenytan.

Om du ser någon som håller på att drunkna:

 • Överblicka: Finns det någon livboj eller annan räddningsutrustning i närheten som du kan använda?
 • Varna: Ropa på hjälp och påkalla uppmärksamhet. Finns det någon i närheten som kan hjälpa till eller möta upp räddningspersonalen för att visa vägen?
 • Larma: Larma SOS på telefonnummer 112.
 • Rädda: Försök att nå den nödställde utan att du själv utsätter dig för risker. Ha alltid något mellan dig och den nödställde – använd den så kallade "förlängda armen". Tänk på att den bästa och säkraste livräddaren är en torr livräddare.

Vanlig dödsorsak bland barn

Drunkning är en av de absolut vanligaste dödsorsakerna bland barn 0-6 år. Det krävs bara några centimeter vatten för att ett barn ska drunkna och därför kan även små vattensamlingar vara farliga till exempel diken, vattenfyllda gropar, vattentunnor, plaskdammar, trädgårdspooler och bassänger.

Använd flytväst

Barn ska ha flytväst vid vatten, i båt och vid strandlek. Barn ska aldrig lämnas utan uppsikt. Vuxna bör föregå med gott exempel och också använda flytväst. Mer om flytvästar.

Efter en olycka

Efter en olycka är det ofta svårt att veta vad man ska göra. Det finns några tumregler du bör följa, oavsett vilken slags olycka du varit med om.

Ring ditt försäkringsbolag

Oberoende av vilken typ av olycka det rör sig om är det alltid viktigt att du så fort som möjligt tar kontakt med ditt försäkringsbolag. Deras skadereglerare registrerar eventuella skador som uppstått, både materiella skador och personskador och hjälper dig med ersättning. De hjälper även till med saneringsåtgärder, tillfälligt boende och andra akuta åtgärder.

Prata med någon

Att vara med om en olycka kan vara traumatiskt och det är inte ovanligt att känna ett behov av att tala med någon efteråt. Det kan vara en anhörig eller någon du har förtroende för. Du kan också vända dig till vårdpersonal för att få professionellt samtalsstöd, direkt i samband med olyckan eller efteråt via din vårdcentral. Du kan också kontakta din kommun som även de erbjuder krisstöd.

Hjärtstopp och stroke

Vid ett hjärtstopp kan en tidig insats från de personer som är först på plats vara direkt livsavgörande. Du kan vara skillnaden mellan liv och död.

Om någon drabbas av hjärtstopp

 • Ring 112
 • Påbörja hjärt- och lungräddning (HLR)

Hjärt- och lungräddning

HLR görs genom bröstkompressioner (tryck på bröstkorgen) och inblåsningar.

Gör 30 kompressioner och ge 2 inblåsningar och upprepa fram till det att hjälp anländer eller att personen andas med normala andetag.

Vid ett hjärtstopp har det elektriska systemet i hjärtat slutat fungera. Redan efter några minuter drabbas kroppens viktiga organ av syrebrist. Ett hjärtstopp ger bestående skador om man inte börjar med HLR direkt. Det viktiga är att genom kompression syresätta hjärnan, för utan en fungerande hjärna går det inte att rädda patienten. 

Defibrillator/Hjärtstartare

Kompressioner kan inte starta hjärtat, det gör man med hjälp av en defibrillator/hjärtstartare. En hjärtstartare kan med en strömstöt få hjärtat att få tillbaka sin normala rytm. Det är därför det är bra om till exempel alla arbetsplatser är utrustade med hjärtstartare. I varje hjärtstartare finns tydliga instruktioner på hur den används.

Hjärtstartarregister

hjartstartarregistret.se Länk till annan webbplats. kan du se var i din kommun det finns hjärtstartare, samt registrera om du har en hjärtstartare. Att få tillgång till en hjärtstartare så snabbt som möjligt kan vara livsavgörande.

Känn igen en stroke

Stroke är en infarkt (propp), eller en blödning i hjärnan.

Om du plötsligt:

 • Känner domning eller förlamning i ansikte, arm eller ben
 • Märker att synen försämras
 • Får svårt att tala eller förstå
 • Får svår huvudvärk utan orsak
 • Får svårt att hålla balansen, styra arm eller ben

Då kan det vara stroke - ring 112!

ICE i mobilen

Om du råkar ut för en olycka och blir skadad eller medvetslös så vill räddningspersonalen snabbt få tag i dina anhöriga. Lägg in deras telefonnummer i din mobiltelefon under den internationella beteckningen ICE - In case of Emergency.

Med ICE-kontakter i din mobil kan räddningspersonalen snabbt få tag i rätt anhörig som kanske dessutom kan berätta om din blodgrupp, eventuella allergier eller sjukdomar. All tid som man kan vinna är viktig för att både den drabbade och de anhöriga ska kunna bearbeta upplevelsen av olyckan.

Telefonlås och knapplås

De flesta mobiltelefoner är idag av typen smartphone (till exempel iPhone eller Android). Många väljer att låsa telefonen med en PIN-kod för att skydda personlig information men då kommer man inte åt adressboken och kan alltså inte hitta ICE-kontakter. Därför finns flera appar för både Android och iPhone som gör ICE-nummer och annan viktig information tillgänglig trots att telefonen är lösenordsskyddad.

På Androidtelefoner kan du lägga in ICE-nummer i Ägarinformationen för att den ska synas även när skärmen är låst. Om du har iPhone kan du komma åt ICE-kontakter via Siri trots knapplås.

Om du har en iPhone med iOS 8, så finns en funktion för att visa ICE-information trots att din telefon har knapplåset aktiverat. Du hittar funktionen i appen ”Hälsa”.

 • Öppna appen Hälsa.
 • Gå till Medicinskt ID
 • Välj lägg till nödkontakt

Ambulanspersonalen kan nu enkelt komma åt dina ICE-kontakter trots att telefonens knapplås är aktiverat.

På en olycksplats

När det händer en olycka måste räddningstjänst, polis och sjukvård kunna samarbeta ostört. Ditt beteende på en olycksplats är därför viktigt. Hjälp till om det behövs, men visa också lyhördhet för personalens arbete och respektera avspärrningar.

Att du följer trafikanvisningar och att du inte fotograferar vid olyckor, är en etisk självklarhet.

Visa respekt för de drabbade

Det händer att privatpersoner filmar och fotograferar skadade eller omkomna människor och lägger ut på sociala medier. Det finns då risk för att bilderna ses av anhöriga eller vänner innan de har fått höra om olyckan från polis eller annan myndighet. Dessutom finns bilderna kvar för all framtid. Visa respekt genom att inte dokumentera en olycksplats om du inte har detta som yrke.

Om du är först på en olycksplats

 • Skaffa dig en överblick. Vad har hänt? Hur många personer är skadade?
 • Ring 112! Var beredd på att kunna tala om var du är, så exakt som möjligt.
 • Skydda olycksplatsen, ställ ut varningstrianglar, sätt på varningsljus etc.
 • Om någon befinner sig i ett livsfarligt läge, flytta personen till en säker plats.
 • Chockade människor kan irra iväg, för dem i säkerhet.
 • När räddningspersonal kommit till platsen är de ansvariga, gör som du blir tillsagd eller lämna området.

Du har ett ansvar att hjälpa

En grundläggande princip i vårt samhälle är att var och en av oss har huvudansvaret för att skydda vårt liv och vår egendom vid små eller stora olyckor. På flera ställen i lagen står det att vi också har en skyldighet att larma, varna eller hjälpa till:

Tillbudsrapportering brand (endast för kommunala verksamheter)

Det är viktigt att vi hjälps åt att hindra och förebygga bränder i ett tidigt skede för att undvika att den stora branden inträffar. Vi vill att alla hjälps åt att rapportera in alla brandtillbud, allt från försök till brand och olyckshändelse till fullt utvecklad brand.

Här anmäler du endast tillbud i kommunala verksamheter. Det gäller inte dig som privatperson.


Namn på verksamheten där händelsen/tillbudet inträffat

Datum och uppskattad tidpunkt för händelsen, exempel 20xx-xx-xx klockan 12:00
Typ av tillbud * (obligatorisk)
Välj vad du vill rapportera
Typ av tillbud
Beskriv händelsen kortfattat
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter till ansvarig för anmälan
Kontaktuppgifter

Trafikolycka

På flera ställen i lagen står det att vi har en skyldighet att larma, varna eller hjälpa till om du upptäcker en olycka som innebär fara för någons liv.

Om du skulle komma först till en trafikolycka, överblicka och larma 112.

Parkera din egen bil så säkert som möjligt. Se till att du inte själv riskerar att bli påkörd eller stoppar upp trafiken.

Överblicka

Bilda dig en uppfattning om vad som hänt. Ta reda på hur många som är skadade och vem du tror är i störst behov av hjälp. Ta hjälp av andra som kommer till platsen.

Varna

Skydda olycksplatsen och sätt ut varningstrianglar, använd varningsblinkers och liknande, så att ingen kör in i olyckan.

Larma

Larma SOS på telefonnummer 112. Läs mer om hur du larmar på SOS Alarm. Länk till annan webbplats.

Rädda

Befinner sig någon skadad i livsfarligt läge, till exempel brand. Försök flytta den/de skadade till en säker plats. Låt annars de drabbade sitta kvar, håll dem stilla och se till att de har fria luftvägar. Om det finns risk för brand - se om du hittar en handbrandsläckare så att du kan försöka släcka om det börjar brinna.