Utbildningar

Information och kunskap om hur du kan förebygga bränder och olyckor i samhället är viktigt. Vi måste minska riskerna för olyckshändelser geom att skapa ett ökat riskmedvetande och om en brand eller annan olycka skulle hända, kunna ingripa på rätt sätt.

Vi erbjuder olika utbildningar för skolor, företag, allmänhet, myndigheter och organisationer. Utbildningarna ger deltagarna viktig kunskap i att rädda liv och kunna ingripa mot brand.

Under respektive utbildning hittar du formulär att fylla i och skicka till oss om du är intesserad av att gå en utbildning. När formuläret nått oss tar vi kontakt med dig för att boka tid.

Brand- och säkerhetsutbildning (BSU)

Målet med vår brand- och säkerhetsutbildning är att deltagaren ska få grundläggande brandkunskap. Vi tittar på vanliga risker i hemmet, lär oss hur man kan förebygga olyckor och hur utrymning fungerar. Du som deltagare kommer att få testa att släcka brand med handbrandsläckare och med brandfilt.

Utbildningen riktar sig till vuxna och tar cirka två och en halv timme.

Heta arbeten

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat

Utbildningen Heta arbeten omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.

Certifikatet ska förnyas vart femte år.

Hjärtlungräddning med hjärtstartare (HLR)

Grundläggande utbildning i HLR med hjärtstartare ger kursdeltagarna kunskaper och träning i hjärtlungräddning samt hur man hanterar en hjärtstartare. Du lär dig att hjälpa en människa som plötsligt drabbas av hjärtstopp. På utbildningen får du kunskaper i bröstkompressioner, inblåsningar och hjärtstartare som blir alltmer vanligt ute i samhället. Kursen följer HLR-rådets riktlinjer för hjärt- och lungräddning med hjärtstartare och luftvägsstopp. 

Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment med övningsdockor och övningshjärtstartare, samt hur man ska agera vid ett luftvägsstopp. Inga förkunskaper krävs för att delta i kursen.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Utbildningen i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) syftar till att ge dig kunskap så att du på egen hand kan upprätta just ett systematiskt brandskyddsarbete. Vi går igenom de lagar och regler som styr och tar upp, förklarar och kommenterar de punkter som nämns i föreskriften om systematisk brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3). Vi ger även exempel och handfasta tips på hur du kan uppfylla lagens krav.

Utbildningen lämpar sig för dig som är brandskyddsansvarig men även du som är brandskyddskontrollant kan ha nytta av den.