4 juni 2024
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Att tänka på vid vatten!

Sommar kan innebära lata dagar på stranden. Tänk dock på säkerheten så att inte drunkningsolyckan är framme.

Pojke som badar

Det är viktigt att vara uppmärksam och tänka på säkerheten när man befinner sig i eller nära vatten. Ha uppsikt över de som inte kan simma, både barn och vuxna. Mobiltelefonen är vid dessa tillfällen ofta en bov, låt den vara och ha istället uppsikt eller bada tillsammans med de som inte är simkunniga.

Se till att använda flytväst om ni ska ut med till exempel en kanot eller båt och detta gäller alla som befinner sig i kanoten eller båten. Det finns flytvästar att hyra på våra brandstationer. Var också noga med att inte simma för långt ut från stranden på egen hand, simma hellre längs med stranden så att du på så vis lätt kan sätta ner fötterna och vila om du blir trött.

Svenska Livräddningssällskapets sammanställning från juni och juli 2021 visar att 23 respektive 26 personer förolyckades av just drunkning. Totalt omkom 97 personer till följd av drunkningsolyckor under 2021.

Anledningen till att människor omkommer till följd av drunkning kan vara många. Män är överrepresenterade då det kommer till drunkning med dödlig utgång, bland annat på grund av alkohol och att de överskattar sin förmåga att simma långt. En registerstudie från Karolinska Institutet visar en ökning av drunkning bland barn i åldersgruppen 0-4 år, från 7,4 till 8,1 per 100 000 individer. Än är det inte fastslaget vad som ligger bakom denna ökning men bristande tillsyn kan vara en förklaring.