Mat i förskola och skola

I Falköpings kommun är maten ett medel för att nå god och jämlik hälsa för kommunens invånare. Måltiderna som serveras i kommunen är komponerade för att främja både hälsa och miljö.

Bra matvanor är en förutsättning för att må bra, växa, utvecklas, leka, röra på sig och gå i skolan. Barn och elever som äter tillräckligt med bra mat orkar med både fysiska aktiviteter och uppgifter som kräver koncentration och har därför bättre förutsättningar att klara av de dagliga aktiviteterna i förskolan och skolan.

Ansvariga och berörd personal inom förskola och skola ska arbeta för att gemensamt ge förutsättningar för barn och elever och att känna matglädje och kunna få insikt om matvanornas betydelse i ett livslångt perspektiv.

Måltidernas innehåll

Varje produktionskök har möjlighet att göra sin egen matsedel efter en grundmatsedel. På grund av detta kan det uppstå variationer mellan olika kök. Ta gärna kontakt med ditt kök om du har några funderingar.

Måltidsordning: Frukost, lunch och mellanmål ska tillsammans ge barnet 65-70 procent av rekommenderat dagsbehov av energi- och näringsämnen. Detta fördelas enligt följande:

 • Frukost 20-25 procent
  Exempel på måltidsinnehåll (fritids och förskola): Gröt, naturell fil, yoghurt, flingor, basmüsli, mos/sylt, mjölk, ägg och kaviar. Varje dag ingår: Bröd, bordsmargarin, pålägg, grönsaker, frukt/juice och mjölk.
 • Mellanmål (fruktstund) 5-10 procent
  Exempel på måltidsinnehåll (förskola): Frukt/grönsak
 • Lunch 25-35 procent
  I skolan serveras två rätter varje dag. Exempel på måltidsinnehåll: Varmrätt, salladsbord (grönsaker/rotfukter/frukt). Minst tre sorter på förskolan och sex sorter på skolan, samt grovt/mjukt/hårt bröd, bordsmargarin och mjölk. När dagens lunch består av gröt eller soppa serveras pålägg till brödet. Dessa dagar serveras ett kraftigare mellanmål på fritids, till exempel korv med bröd eller tunnbröd med fyllning.
 • Mellanmål 10-15 procent
  Exempel på måltidsinnehåll (fritids och förskola): Varieras mellan bröd, bordsmargarin, pålägg, kokt ägg och kaviar, grönsaker, frukt, mjölk, smoothie, fil, yoghurt och flingor.

I samband med jul, påsk och midsommar serveras lunch med traditionella rätter.

Var kommer maten från?

 • Falköpings mejeri levererar mejerivaror till våra större enheter.
 • Mössebergsbagaren i Falköping levererar färskt bröd och kaffebröd. Allt mjöl är från Sverige.
 • Grönsakshuset i Skövde levererar färsk frukt potatis och grönsaker. Vid säsong köper vi tomater från Kinnekulle. Vi köper i möjligaste mån svenskt vitkål.
 • Charkmans levererar allt färskt kött och chark. Allt kött och chark är svenskt.
 • Menigo är vår huvudgrossist och levererar sina varor från Partille. Där köper vi fågel, fryst kött, kolonialvaror, ost, djupfrysta grönsaker och bär. Bland ostarna vi köper finns Gäsene ost från Ljung.
 • Bröderna Hanssons i Göteborg och Feldts fisk i Kungshamn levererar färsk fisk.

Specialkost och anpassad måltid

Specialkost och anpassad måltid serveras till de som av medicinska, religiösa eller etiska skäl inte kan äta den ordinarie maten. För att våra måltidsgäster ska få rätt mat krävs det att du anmäler behov av specialkost eller anpassad måltid via e-tjänsten, https://sjalvservice.falkoping.se/specialkost. Länk till annan webbplats.

Du ansvarar för att förnya anmälan för specialkost och anpassad måltid när barnet börjar förskolan, förskoleklass, årskurs 4, 7 och gymnasium, samt att omedelbart lämna in en ny ansökan via e-tjänsten vid förändringar. Aktuellt läkarintyg, intyg från dietist eller journaluttag ska bifogas. Även personal ska anmäla om specialkost.

Vi erbjuder:

 • Specialkost av medicinska skäl:

Dvs när måltidsgästen blir fysiskt sjuk av mat. Anmälan ska styrkas med antingen giltigt läkarintyg, journalutdrag (www.1177vardguiden.se) eller intyg från dietist.

 • Anpassad måltid, tex vegetarisk mat, veganmat eller kost utan fläskkött:

Anmäl detta i e-tjänsten. Du behöver INTE intyg från läkare, dietist eller journalutdrag för att få detta.

 • Anpassad måltid på grund av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (skickas INTE in i e-tjänst)

Barn och elever som har behov av anpassad måltid vid NPF eller liknande svårigheter kan erhålla detta. Du vänder dig till skolan med din ansökan, se nedan. Det innebär att måltidsmiljön ska anpassas i den mån det går så att den främjar måltidsro, och i vissa fall anpassas även menyn.

 1. Vårdnadshavare kontaktar specialpedagog eller annan elevhälsopersonal.
 2. Specialpedagog/elevhälsopersonal fyller i ett intyg om anpassad måltid.
 3. Specialpedagog/elevhälsopersonal lämnar intyget till rektor för underskrift vid bekräftat behov.
 4. Rektor lämnar intyget till kök/kökschef.
 5. Barnets behov och anpassning av måltidsmiljö/måltid diskuteras efter rektors underskrift tillsammans med förskola/skola, kök och vårdnadshavare.

Om det även behövs specialkost av medicinska skäl i kombination med NPF krävs läkarintyg som styrker den medicinska specialkosten. I dessa fall ska specialkosten läggas in i e-tjänsten.

Intyget gäller under pågående läsår.

Observera att det inte är möjligt att ansöka om anpassat måltidsutbud för elever som inte tycker om vissa rätter. Då får eleven själv anpassa sin måltid efter det utbud som finns.

Frågor och svar om specialkost och anpassad kost

Hur gör jag för att få en specialkost och/eller anpassad kost?

Du anmäler din specialkost eller behov av anpassad kost via e-tjänst Länk till annan webbplats. samt scannar in och bifogar läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist. Det är endast för specialkost som du även behöver bifoga läkarintyg, journalutdrag eller intyg från dietist.

Varför kräver vi läkarintyg, registerutdrag eller intyg från dietist?

För att säkerställa att matgäster med medicinska behov får rätt kost. Barn och elever med besvär behöver få detta utrett och därmed få rätt behandling.

Vem behöver läkarintyg, registerutdrag eller intyg från dietist?

Barn och ungdomar med matallergi (även kallat födoämnesallergi), celiaki, kontaktallergi, korsreaktioner, mag-tarmbesvär, sjukdomar, övervikt eller undervikt behöver läkarintyg som bekräftar behovet. Kravet gäller även personal som har behov av specialkost och äter pedagogiska måltider.

Vilka behöver inte ett läkarintyg?

Vegetarianer, veganer eller elever som exempelvis av religiösa skäl väljer en annan kost behöver inte ett läkarintyg.

Hur gör jag för att få ett läkarintyg alternativt ett journalutdrag?

Ta kontakt med den vårdgivare som gjort utredningen och be att få ett läkarintyg för specialkost. Läkarintyget ska skrivas av en läkare med svensk legitimation. Har ingen utredning gjorts, kontakta vårdcentralen och be att få starta en utredning. Om utredning redan är gjord så kan ni även välja att bifoga en journalkopia som kan hämtas ut på 1177 Vårdguiden.

Mitt barn har en livslång sjukdom som kräver specialkost. Behöver det göras en ny utredning?

Om ditt barn är diagnostiserad med en livslång sjukdom som kräver specialkost livet ut, till exempel celiaki, behöver ni inte göra en ny utredning för att få specialkost utan det räcker med ett läkarintyg eller ett registerutdrag som styrker detta. Om det däremot tidigare funnits andra behov av specialkost som finns angivna på läkarintyget men där behovet nu inte finns längre behöver läkarintyget förnyas så att endast det aktuella behovet av specialkost är kvar. Ett exempel på detta skulle kunna vara att man har celiaki och äggallergi men att äggallergin växer bort. Då behövs ett nytt intyg som endast anger behovet av glutenfri kost.

Vad är det för skillnad på laktosintolerans och mjölkproteinallergi?

Laktosintolerans och mjölkproteinallergi är två olika diagnoser.

Vid laktosintolerans får man magbesvär av mjölksocker (laktos). Då gäller det att istället begränsa intaget av mjölkprodukter. De flesta med laktosintolerans tål den mängd laktos som finns i en deciliter mjölk.
Laktosintolerans är mycket ovanligt hos barn under sex års ålder. Om man har genetisk ärftlighet för att utveckla laktosintolerans ökar känsligheten för laktos med åldern.

Mitt barn är känsligt mot laktos, hur gör jag då?

Den vanliga maten innehåller vanligtvis en så låg halt laktos att den räknas som laktoslåg mat och som de flesta kan äta vid en vanlig intolerans. Hårdost, bordsmargarin och smör i maten ingår alltid, då innehållet av laktos är nästintill obefintligt, Det finns alltid möjlighet att välja laktosfri mjölk som dryck till de som är beviljade laktoslåg mat. På frukost och mellanmål på fritids erbjuds även laktosfria mejeriprodukter till de som behöver. Laktosfri mat till de som upplever en känslighet serveras endast vid mjölkbaserad soppa, risgrynsgröt och pannkakor, inget läkarintyg krävs i dessa fall. Föreligger behovet av helt laktosfri kost alla dagar i veckan av andra medicinska skäl, krävs läkarintyg som styrker detta. Ange behovet av helt laktosfri kost under ”Övrigt” på specialkostblanketten och bifoga läkarintyg. Det krävs även läkarintyg för laktosfri kost till barn som är under fem år.

Får mitt barn fortsätta dricka havredryck fast mjölkproteinallergin är borta?

Ja, många barn som tidigare haft en mjölkproteinallergi kan ha svårt för smaken av vanlig mjölk som dryck. För dessa barn erbjuder vi att de kan få fortsätta med havredryck. Fyll i en anmälan och ange under övrigt att barnet vill fortsätta med havredryck som dryck men äter vanlig mat. Inget läkarintyg behövs i detta fall då det inte påverkar den vanliga maten. När det gäller yoghurt och fil tar man av den vanliga sorten som finns, inget växtbaserat alternativ erbjuds.

Finns det konsekvenser med att utesluta livsmedel i onödan?

Specialkost där livsmedel utesluts utan att behov finns kan få konsekvenser, till exempel rädsla för att få fel mat, sämre livskvalitet, stört ätbeteende, utanförskap – då barn vill vara som sina kompisar, näringsbrist, lägre BMI och sämre tillväxt.

Arbetsmiljön för personalen i köket: Skolkökets uppdrag är att servera mat som är god, varierad och näringsriktig och säker. Eftersom resurser i form av tid, personal och utrymme är begränsade, äventyras livsmedelssäkerheten av de ökade önskemålen av specialkoster som inte är säkerhetsställda.

Arbetsmiljö för pedagogisk personal: Även för den pedagogiska personalen som finns i barnets direkta närhet kan ett ökat antal specialkoster innebära en större risk för att fel mat serveras på exempelvis förskoleavdelningar.

Hur ofta behöver jag förnya min anmälan om specialkost?

Anmälan om specialkost måste förnyas med jämna mellanrum, eftersom många växer ifrån sina allergier och behovet av specialkost kan förändras över tid. En ny anmälan om specialkost ska lämnas in när barnet börjar förskolan, förskoleklass, årskurs 4, 7 och gymnasium. En ny anmälan ska också lämnas in däremellan så fort det sker en förändring i specialkosten eller om barnet byter förskola eller skola. Glöm inte att samtidigt även lämna in aktuellt läkarintyg som styrker behovet av medicinsk specialkost. Vårdnadshavare ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.

Hur hanteras inlämnade uppgifter?

För att kunna servera rätt kost till rätt person behöver kostavdelningen i Falköpings kommun behandla de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Personuppgifterna hanteras av måltidspersonal och skolledning som lämnar uppgifterna till skolsköterska och berörd pedagogisk personal på respektive enhet.

Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggningen av ditt ärende. För mer information kring hur personuppgifter hanteras, läs här: Ansökan om specialkost och anpassad kost - Falköpings kommun Länk till annan webbplats..

Vad händer om jag inte får ett läkarintyg?

Köket serverar specialkost under maximalt en månad i avvaktan på läkarintyg. Har inget läkarintyg inkommit inom den tiden så tas specialkosten bort. Är en utredning påbörjad ska ett tidsbegränsat läkarintyg lämnas in som styrker behovet under utredningstiden.

Vad kostar ett läkarintyg?

Läkarintyg för specialkost är avgiftsfritt för alla upp till 20 år i hela Västra Götalandsregionen.

Pedagogiska måltider

Pedagogiska måltider är en arbetsuppgift i verksamheten där personalen aktivt deltar genom att skapa en god gemenskap runt bordet, skapa goda matvanor samt vara goda förebild och inspirera barn och elever att smaka av maten som erbjuds.

På våra skolor serverar vi mjölk med ekonomiskt bidrag från EU

euflagga