Vattenvård

Vi har ett gemensamt regelverk som gäller för alla vattendistrikt i Europa. Syftet är att vi ska ta hand om våra vattenresurser så att kommande generationer ska få tillgång till vatten av bra kvalitet i tillräcklig mängd.

Falköping tillhör Västerhavets vattendistrikt och är medlem i Ätrans vattenråd Länk till annan webbplats., Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillflöden Länk till annan webbplats. och Tidans vattenförbund. Inom ramen för vattenrådens och vattenförbundets verksamhet sker övervakning av vattenkvaliteten.

Två fåglar flyger över sjön

Sjötorpasjön