Vår organisation

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) arbetar för ökad säkerhet i kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. Vid en olycka som den drabbade inte kan hantera på egen hand, är vi redo att rycka ut och hjälpa till.

En stor del av vårt arbete består av att förebygga olyckor. Det gör vi bland annat genom att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera på ett säkert och skadebegränsande sätt om en olycka inträffar. Vid extraordinära händelser arbetar vi tillsammans med andra samhällsfunktioner för att ge stöd och hjälp till dem som bor och vistas i kommunerna.

Falköping, Tidaholm, Skara och Götene har tillsammans en organisation med en gemensam nämnd för att öka säkerheten till medborgarna. Den gemensamma nämnden är politiskt sammansatt från de fyra kommunerna. Falköping är så kallad värdkommun, vilket innebär att driften följer Falköpings kommun där personalen också har sin anställning. All administrativ personal utgår från Falköping.

Stationer och bemanning

I vårt geografiska område finns fem brandstationer, Falköping, Floby, Götene, Skara och Tidaholm. Alla stationer är heltidsbemannade utom Floby som är en station med räddningsman i beredskap (RIB-station). Floby ligger i Falköpings kommun.

Som heltidsanställd brandman har man sin placering på två av de fyra heltidsstationerna, antingen stationerna Falköping-Tidaholm eller stationerna Skara-Götene. Vi arbetar med ett så kallat delat dygnsschema på vardagar och hela dygn på helger. Arbetstiden är 42 timmar i veckan. Under sommaren har vi endast dygnsschema.

Bemanningen ser ut enligt följande:

  • Falköping: 1st styrkeledare (heltid), 4st brandmän (heltid) och 1st brandman under kontorstid
  • Floby: 1st styrkeledare (RIB) och 2st brandmän (RIB)
  • Götene: 1st styrkeledare (heltid) och 2st brandmän (heltid) och 2st brandmän (RIB)
  • Skara: 1st styrkeledare (heltid) och 2st brandmän (heltid), 5st brandmän (RIB) och 1st brandman under kontorstid
  • Tidaholm: 1st styrkeledare (heltid) och 2st brandmän (heltid) och 2st brandmän (RIB)

Organisationsskiss

Organisationsskiss för Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Klicka på bilden för att sen den i större format.