Brandsäkerhet i hemmet

Bostadsbränder inträffar ofta i samband med att vi lagar mat eller använder hemmets eldstad. Här kan du läsa mer om vanliga brandrisker i hemmet, hur du gör ditt hem säkrare och förhindrar att det börjar brinna.

Brandfilt

Med en brandfilt kan du släcka mindre bränder, brand i kläder eller om det börjar brinna på spisen. Vi rekommenderar en brandfilt som är 120 cm x 180 cm.

Brandfilten kväver elden. Tänk på att inte kasta filten på branden. Lägg den bestämt över branden och tryck med händerna ovanpå filten för att kväva branden. Förvara gärna brandfilten så att du lätt kommer åt den, till exempel i hallen eller i köket.

Brand i kläder

Om det börjar binna i någons kläder, lägg personen på marken eller golvet så att elden kvävs. Händerna kan hållas för ansiktet som skydd. Lägg på brandfilten och stryk/tryck med händerna ovanpå filten. Lyft bort filten nerifrån och upp, så att inte elden kan flamma upp i ansiktet på personen som drabbats.

En filt i naturmaterial funkar också

Det finns speciella brandfiltar, men även vanliga filtar kan användas för att kväva en brand. Tänk på att aldrig använda fleece eller något annat konstmaterial.

Läs mer om brandfilt på MSB.se. Länk till annan webbplats.

Brandsläckare

Små bränder kan oftast släckas med vatten eller kvävning med till exempel en filt eller en matta. Men elden kan ta sig fort och det blir svårt att komma nära det som brinner. Då kan det vara bra att använda en brandsläckare.

Så använder du en brandsläckare

 • Dra ur säkringen.
 • Lossa slangen (om det finns på din brandsläckare).
 • Rikta munstycket mot det som brinner.
 • Sikta innan du trycker in handtaget.
 • Sikta långt ner, inte mot toppen av lågorna.
 • Gå nära branden och huka dig ner.
 • Tryck in handtaget.
 • Rör dig runt branden så att du kommer åt ordentligt.

Läs mer om brandsläckare på MSB.se. Länk till annan webbplats.

Brandvarnare

En brand växer fort. Se till att ha fungerande brandvarnare i din bostad. Brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka eller ta dig ut. Omedelbar utrymning kan vara skillnaden mellan liv och död. En brandvarnare kan ge dig den extra minut du behöver för att rädda livet, varna andra, larma och börja släcka branden.

Placering av brandvarnare

 • Brandvarnare ska placeras i taket.
 • Ha minst en brandvarnare per våningsplan, en brandvarnare täcker cirka 60 kvadratmeter.
 • Placera brandvarnare i eller intill sovrum, så att du tydligt hör om det larmar när du sover.
 • Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar.
 • Om trappor finns i bostaden bör brandvarnare placeras i utrymmet direkt ovanför trappan.
 • Sätt gärna upp seriekopplade brandvarnare om du har ett stort hus. Då hör du om det larmar från en annan plats (annat våningsplan, källare eller vind).

En brandvarnare kostar mellan 50 och 150 kronor – sätt hellre upp en för mycket än en för lite!

Testa alltid dina brandvarnare

 • en gång i månaden
 • när du satt upp en ny
 • när du bytt batteri
 • när du varit bortrest en längre tid
 • när du gjort rent den

Du testar brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då testas alla funktioner i brandvarnaren, inklusive att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

Läs mer om brandvarnare på MSB.se. Länk till annan webbplats.

Elapparater

Om det börjar brinna i en elektrisk apparat, dra alltid ur sladden först. Släck sedan med vatten eller brandsläckare och bär ut apparaten.

Här ger vi några enkla råd så att du kan minska riskerna hemma hos dig.

 • Dra ur kontakten när du använt brödrosten, kaffebryggaren eller strykjärnet.
 • Använd bara torktumlare, diskmaskin och tvättmaskin när du är hemma och när du är vaken.
 • Rengör filtret på torktumlaren efter varje användning.
 • Stäng alltid av med knappen på TV:n.
 • Kontrollera dina kontakter. Sladdar bör inte ligga i kläm och kontakter ska inte glappa.
 • Lysrör som blinkar eller glöder kan lätt börja brinna. Byt tändare eller lysrör så snart de börjar krångla!

Eldstäder

De flesta bränder i villor och småhus kan kopplas till eldstäder. Förebygg risken för bränder genom att se till att installationer sköts på rätt sätt, elda på rätt sätt och se till att sotning och brandskyddskontroll sker av din eldstad.

Installera rätt

Innan du kan börja med installationen av din eldstad ska du göra en anmälan om detta till din kommun. Du som byggherre ansvarar för att installationen blir rätt utförd även om någon annan utför installationen. Följ alltid installationsanvisningarna. Du ska också se till att tillräckliga kontroller och provningar utförs och godkänns innan eldstaden kan börja användas.

Så här eldar du rätt

 • Använd torr ved i lämplig storlek
 • Starta brasan snabbt
 • Elden ska brinna, inte pyra
 • Röken ska vara genomskinlig, inte svart
 • Kontrollera anvisningen för din eldstad, hur den är avsedd att användas
 • Saknar du anvisning är det bra att inte elda mer än tre kilo ved per timme

Tänk på att

 • Askan i din eldstad kan innehålla glöd, så töm den i ett plåtkärl med lock och ställ den ute i det fria
 • Har du eldat i fyra timmar, låt eldstaden vila i fyra timmar
 • Lämna aldrig huset då du har tänt i din eldstad

Köksbränder

Bostadsbränder får allvarliga konsekvenser, allt från direkt livsfara till förstörda hem som tar lång tid att återställa. Köket och spisen är ett av de vanligaste ställena där en bostadsbrand startar.

Torrkokning och självantändning av fett och oljor är vanliga orsaker och detta förlopp kan gå riktigt fort. Släck aldrig med vatten om det tar eld i en kastrull med olja eller fett i. Branden får då ett explosionsartat förlopp. Kväv istället elden med ett grytlock eller en bakplåt.

Tips för att undvika köksbränder

 • Gå aldrig från spisen med en kokande kastrull eller stekpanna med olja eller fett på plattan!
 • Om du låter en platta stå påslagen kan matfettet ifrån fläkten smälta och droppa ner på den heta plattan. Fett och olja som blir het tar lätt eld. Rengör därför fettfiltret på köksfläkten regelbundet!
 • Det finns bra hjälpmedel för köket, bland annat spisvarnare som känner av värme och bryter strömmen till spisen samt ger signal.
 • En timer kan vara bra att koppla in på vissa typer av elutrustning, till exempel kaffebryggare och strykjärn.
 • Frosta av frysen - is belastar kompressorn i onödan.
 • Dammsug kyl och frys regelbundet - damm bakom kyl och frys gör att kompressorer lätt blir överhettade.

Läs mer om spis och spisvakt MSB.se. Länk till annan webbplats.

Levande ljus

Kvarglömda ljus är en vanlig orsak till bostadsbränder. Lämna därför aldrig levande ljus utan uppsikt.

Checklista

 • Placera ljuset säkert, där ingen gardin eller något annat brännbart kan nå det.
 • För många ljus tillsammans kan påverka varandra och flamma upp.
 • Lämna aldrig tända ljus. De kan antända gardiner, ljusdekorationer, bordsskivor och annat.
 • När du blåser ut ljuset, kan delar av veken lossna. Håll handen bakom lågan när du blåser.
 • Låt inte barn och ungdomar hantera ljus på egen hand.
 • Husdjur ska helst inte vara i ett rum med tända ljus.
 • Blås aldrig ut värmeljus hårt ovanifrån. Hett stearin eller paraffin kan antändas och bilda en mindre explosion och du kan bränna dig eller starta en brand. Det är säkrare att försiktigt blåsa ut värmeljus från sidan eller med en ljussläckare.

Rökning

Cigaretter som antänder kläder, möbler och annan inredning är den vanligaste kända orsaken till dödsbränder i Sverige. Många dödsbränder orsakas av sängrökning.

Många dör i sängrökning

Sängrökning är en vanlig orsak till dödsbränder i bostäder. Många som dör i sådana bränder är över 60 år och bor i eget boende. De med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga samt de som är påverkade av alkohol eller mediciner löper större risk än andra att dö av sängrökning eftersom de inte hinner sätta sig i säkerhet.

Minska risk för brand

För att minska riskerna för bränder på grund av sängrökning finns en gemensam europeisk standard med säkerhetskrav för självslocknande cigaretter. Cigaretter på den europeiska marknaden ska vara tillverkade av ett speciellt papper som gör att de slocknar efter ungefär en minut om de inte röks.

Töm aldrig en askkopp direkt i hushållssoporna utan att blöta askan först.

Läs mer om rökning på MSB.se. Länk till annan webbplats.

Trapphus

Flerfamiljshus drabbas emellanåt av bränder i trapphus och soprum. Som boende kan du själv minska risken för att en brand ska uppstå.

Minska risken för brand i trapphus och soprum

 • Förvara inte brännbart material som till exempel möbler, tidningspapper eller annat skräp i trapphuset, källaren eller andra liknande utrymmen.
 • Se till att dörrarna till vind, källare och garage alltid hålls låsta.

Regler om det skulle börja brinna

 • Gå aldrig ut i ett trapphus som är rökfyllt.
 • Stanna kvar i lägenheten, ring SOS alarm på 112 och invänta hjälp.
 • Om det kommer in rök genom dörrspringor eller ventilation, täta med blöta handdukar eller med tejp.
 • Lägenheter är normalt byggda för att stå emot brand i cirka 60 minuter och är därför en säker plats. Behöver du evakueras gör vi på räddningstjänsten det.