Säkerhetsservice för äldre

Säkerhetsservice personal med bil

Säkerhetsservice erbjuds till dig som har behov av en extra hand och bor i någon av kommunerna Falköping, Götene, Skara eller Tidaholm.

Syftet med säkerhetsservice är att skapa ökad trygghet samt förebygga och minska antalet olyckor i hemmet. I Sverige skadas drygt 100 000 äldre personer varje år på grund av fallolyckor. Cirka 1 000 av dessa omkommer till följd av skadorna.

Säkerhetsservice utförs av personal från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Tjänsten är gratis. Du kan få hjälp med följande tjänster i ditt hem:

  • Byte av glödlampor, proppar och batterier
  • Fästa sladdar
  • Halksäkra mattor
  • Sätta upp gardiner och tavlor
  • Montera brandvarnare

Säkerhetsrond i hemmet

Vid en säkerhetsrond går vi tillsammans igenom en checklista för att se vad som behöver åtgärdas i ditt hem för att öka brandsäkerheten och minska risken för fall- och halkolyckor.

I checklistan noteras de brister och åtgärder som bör göras. En del brister kan du åtgärda själv medan du kan behöva hjälp med andra.

Säkerhetsronden och övriga insatser är gratis. Du betalar endast för eventuellt material som glödlampor, halkskydd och så vidare.