Äldreomsorg och senior

Här hittar du information om vilket stöd som finns i kommunen och vilka möjligheter det finns för dig att leva ett aktivt liv som senior.

Boende för äldre

Du som känner att du inte klarar att bo kvar hemma längre kan ansöka om bostad i ett äldreboende eller demensboende.

Läs mer om vilka olika boenden som finns i kommunen.

Hjälp i hemmet

Du som behöver stöd för att klara det dagliga livet, kan ansöka om hjälp i hemmet. Du kan få hjälp med personlig omvårdnad, serviceinsatser, matdistribution och trygghetslarm.

Läs mer om vilka insatser du kan få hjälp med.

Dagverksamhet, träffpunkter och fritidsverksamhet

Du som är äldre och som vill ha sysselsättning med meningsfulla aktiviteter alla vardagar året runt kan ansöka om dagverksamhet.

Läs mer om dagverksamhet.

Träffpunkterna i centrum, på Ranten och Mösseberg är populära mötesplatser för pensionärerna i kommunen. Här kan du delta i aktiviteter, läsa tidningar, låna dator eller bara fika.

Läs mer om våra dagcentraler.

Äldreomsorgens fritidsverksamhet vänder sig till personer som har behov av social gemenskap, främst dig som har anknytning till hemtjänst eller har behov av anhörigstöd.

Läs mer om äldreomsorgens fritidsverksamhet.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Du som har behov av färdtjänst eller riksfärdtjänst kan läsa mer här om hur du ansöker.