Felanmälan

Om du upptäcker fel på gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning eller andra kommunala anläggningar bör du omgående anmäla detta till oss så åtgärdar vi felet så fort som möjligt.

‌Vid akuta fel på gator, gatubelysning eller vatten och avlopp

Kundtjänst gata

Måndag-fredag klockan 07:30-16:00
0515-88 52 30

Kundtjänst VA

Måndag-fredag klockan 07:30-16:00
0515-88 52 70
kundtjanst.va@falkoping.se  

Felanmälan övrig tid

Kommunernas samordningscentral
0515-88 77 77
ksc@falkoping.se

Vid akuta fel på el och fjärrvärme

Falbygdens Energi AB

Dygnet runt
0515-77 75 55
info@falbygdensenergi.se

Gör en felanmälan

Behandling av personuppgifter

Vid handläggningen av din synpunkt behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är tekniska nämnden.

Mer om hur Falköpings kommun hanterar dina personuppgifter.

Enkelt att lämna synpunkter — olika alternativ

  • Webbplatsen: Fyll i din synpunkt i webbformuläret på den här sidan.
  • Brev/Svarskort: Skriv ned din synpunkt i broschyren Tyck om Falköping och posta till oss. Portot är redan betalt. Ladda ned härPDF
  • Telefon: Ring till växeln, telefon 0515-88 50 00, öppen måndag-fredag klockan 7:30-16:30
  • Kommunens personal: Lämna din synpunkt direkt till kommunens medarbetare som ansvarar för att din synpunkt registreras.